Reserveer direct je tafel

Privacy Verklaring

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij verwerken wanneer u gebruik maakt van onze diensten, onze website bezoekt of wanneer wij contact met u hebben. Wij respecteren uw privacy en snappen uw zorgen over uw persoonsgegevens. Daarom dragen wij zorg voor een zorgvuldige en vertrouwelijke behandeling van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring laten wij weten hoe wij persoonsgegevens verwerken in het kader van bedrijfsvoering en wat uw rechten zijn betreffende uw persoonsgegevens. Wij raden u aan om deze verklaring goed door te lezen. 

 

Wie zijn wij?

Wij zijn coöperatief rekreatie-oord Klein Vaarwater B.A, hierna te noemen als KVW. KWV is de verwerkingsverantwoordelijke op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). KVW is gevestigd op Klein Vaarwaterweg 14, 9164 MA te Buren en is te bereiken op telefoonnummer +316(0)519542156 of via de email info@kleinvaarwater.nl.

Onder KWV vallen ook het Strandhotel Buren aan Zee gevestigd op Strandweg 85, 9164 KA te Buren en Strandpaviljoen ’t Strandhuys gevestigd op Strandweg 100, 9164 KB te Buren.

 

Welke gegevens verwerken wij en waarom?

Verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen van de geldende privacywetgeving. Wij verwerken persoonsgegevens van onze bezoekers, leveranciers, overige relaties, werknemers en websitebezoekers. Wij verkrijgen persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten, onze website bezoekt of doordat u de persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder volgt een overzicht bij welke processen wij persoonsgegevens verwerken en welke persoonsgegevens daarbij worden verwerkt.

 

1.Persoonsgegevens voor overeenkomsten

Vakantieverblijf

Voor het maken van een boeking van een van onze vakantieverblijven is het noodzakelijk om de persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn om het vakantieverblijf aan u te verstrekken. Indien u deze gegevens niet verschaft, kunnen wij geen overeenkomst met u aangaan met als gevolg dat wij het vakantieverblijf niet aan u kunnen verstrekken.

Daarnaast zijn een deel van deze gegevens nodig bij telefonisch contact met onze receptie, zodat onze receptie u een aantal controlevragen kan stellen. Zo weten wij zeker dat wij uw gegevens niet bij iemand anders terecht komen.

Deze persoonsgegevens zijn;

Voor- en achternaam. Wij gebruiken uw naam op grond van meerdere verwerkingsgronden, bijvoorbeeld voor het aangaan van de overeenkomst of wettelijke verplichtingen.

Geboortedatum. Wij gebruiken uw geboortedatum om te controleren of u bevoegd bent om een boeking te maken. Wij hanteren als uitgangspunt dat mensen jonger dan 21 geen boeking kunnen maken.

Adresgegevens. Wij gebruiken uw adresgegevens als wij bijvoorbeeld contact met u zoeken via de post.  

Contactgegevens zoals telefoonnummer en emailadres. Dit gebruiken wij zodat wij u kunnen bereiken voor zaken omtrent uw verblijf of andere zaken zoals calamiteiten.

IBAN/bankrekeningnummer. Bij het betalen van uw boeking, maakt u gebruik van onze beveiligde betaalomgeving. Mocht het nodig zijn kan het voorkomen dat we deze gegevens opslaan in onze administratie.

 

Aan bovenstaande persoonsgegevens koppelen wij de boekingsgegevens in ons reserveringsysteem. Boekingsgegevens zijn gegevens over de gereserveerde vakantie zoals type accommodatie, aankomstdatum, vertrekdatum, reisgezelschap, eventuele voorkeuren en prijs van de vakantie.  

 

Seizoenplaatsen en jaarplaatsen

Voor seizoenplaatsen en jaarplaatsen gelden de persoonsgegevens benoemd bij het kopje ‘vakantieverblijf’. Naast de redenen die daar benoemd zijn hebben wij deze nodig voor het opmaken van de door ons gebruikte huurovereenkomst. Als toevoeging bij deze categorie verwerken wij ook uw identiteitsbewijs om u als eigenaar te kunnen identificeren. Dit is een bijzonder persoonsgegeven, dus wij verwerken deze alleen indien u uitdrukkelijke toestemming hiervoor geeft.

 

2.Overige persoonsgegevens

Solliciteren

Indien u wilt solliciteren, verwerken wij persoonsgegevens die u ons geeft als u bij ons solliciteert. Hierbij kunt u denken aan een sollicitatiebrief, CV, geboortedatum, opleidings- en loopbaangegevens. Deze gegevens worden gelijk verwijderd als u niet bent aangenomen.

 

Vrijwillig gegeven persoonsgegevens

Indien wij persoonsgegevens vrijwillig van u ontvangen, verwerken wij deze gegevens indien wij deze nodig hebben.

 

Externe bronnen

Soms ontvangen wij persoonsgegevens van externe partijen. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer u een vakantie boekt bij onze partners zoals booking.com. Deze partner stuurt uw gegevens door, zodat wij uw boeking kunnen registreren en afhandelen. Ook van financiële partijen ontvangen wij persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is.

Daarnaast verrijken wij, indien nodig, de door u verstrekte persoonsgegevens met behulp van openbare bronnen zoals sociale media.

 

3.Persoonsgegevens bij gebruik website

Als u gebruik maakt van onze website, wordt de volgende informatie opgeslagen:

URL

Browser

IP-adres

Technische browserinformatie

Cookie ID

Klik- en surfgedrag

Deze informatie kunnen wij gebruiken om het gebruik van onze website te bekijken. Deze informatie wordt gegroepeerd vrijgegeven en maakt het daarom onmogelijk om deze gegevens terug te voeren naar een bepaalde gebruiker. Daarnaast gebruiken wij cookies op onze website, daarvoor verwijzen wij naar onze cookie statement.

https://www.kleinvaarwater-ameland.nl/privacy-verklaring

 

4. Persoonsgegevens voor marketing

Wij verwerken uw emailadres voor marketing doeleinden. Met uw emailadres kunnen wij u voorzien van informatie over onze diensten en aanbiedingen waarvan wij denken dat ze relevant voor u zijn. Wij bieden bijvoorbeeld een nieuwsbrief aan waarmee wij u willen informeren over nieuws en onze acties. Indien u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, staat er in een nieuwsbrief een link waarmee u zich kunt afmelden.

 

5. Persoonsgegevens op ons terrein

Commerciële doeleinden

Op ons terrein worden foto’s of filmpjes gemaakt ten behoeve van commerciële doeleinden. Het kan voorkomen dat u op deze foto of filmpje staat. Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, geeft u toestemming om deze foto’s of filmpjes online te plaatsen. Echter is het uw goedrecht om deze foto verwijderd te willen hebben. Dit kunt u te allen tijde aangeven door een mail te sturen naar info@kleinvaarwater.nl. Wij zullen deze foto zo snel mogelijk verwijderen.

 

Cameratoezicht

Op ons park hangen in de publieke ruimtes camera’s die toezicht houden voor de veiligheid van onze werknemers, onze gasten en eigendommen. Alle camera’s zijn op zichtbare plekken geplaatst en wij bewaren deze beelden niet langer dan vier weken.

 

Wat zijn de wettelijke grondslagen voor verwerking?

Volgens de AVG zijn er zes grondslagen om persoonsgegevens te mogen verwerken. Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

Uitvoering van een overeenkomst met of om voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen. Zonder uw persoonsgegevens kan er geen overeenkomst gesloten worden met u.

Uw toestemming. Indien we geen contractuele overeenkomst hebben, er geen wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang is om gegevens te verwerken, zullen wij de gegevens alleen verwerken met uw toestemming. Dit geldt ook als er bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt.

Het voldoen aan een wettelijke verplichting. Verwerking van een aantal persoonsgegevens is nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Hierbij kunt u denken aan de fiscale regelgeving waarvoor uw gegevens 7 jaar bewaard worden.

Gerechtvaardigd belangen. Een verwerking van persoonsgegevens is aantoonbaar noodzakelijk voor behartiging van ons gerechtvaardigde belangen. Hierbij nemen wij een zorgvuldige afweging gemaakt tussen uw belangen en onze belangen. Een voorbeeld voor de gerechtvaardigde belangen zijn de beveiligingscamera’s.

Vitale belangen. Indien er sprake is van een belang die essentieel is voor iemand zijn leven of gezondheid verwerken wij persoonsgegevens. Dit kan gebeuren indien er een acuut gevaar dreigt en er geen toestemming aan u gevraagd kan worden.

 

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Het kan voorkomen dat wij informatie verzamelen over mensen jonger dan 16 jaar. Echter is het niet de bedoeling dat wij dit verzamelen zonder toestemming van hun ouders of voogd. Het is voor ons in bepaalde gevallen moeilijk om te controleren of bezoekers ouder dan 16 jaar zijn. Daarom raden wij aan dat de ouders of voogden betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen. Bent u ervan overtuigd dat wij gegevens van mensen jonger dan 16 jaar hebben verzameld zonder toestemming, neem dan contact met ons op.

 

Wat zijn uw privacyrechten?

Omdat het gaat over uw persoonsgegevens, heeft u ook verschillende rechten om controle te houden over uw persoonsgegevens.

Recht op inzage, vergetelheid, rectificatie en aanvulling.

U heeft het recht om een afschrift te ontvangen van de over u verzamelde gegevens. Een verzoek kunt u richten aan het emailadres: info@kleinvaarwater.nl of per post naar het adres benoemd in het kopje ‘wie zijn wij’.

Als uit het ontvangen afschrift naar uw mening blijkt dat de uw gegevens niet correct of onvolledig zijn of niet verwerkt mochten worden door ons, dan kunt u ons vragen de gegevens aan te passen, het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken of deze te verwijderen. Het kan voorkomen dat wanneer u ons vraagt om gegevens aan te passen of te verwijderen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, dit gevolg kan hebben dat u niet langer gebruik kunt maken van onze dienstverlening.

 

Recht op intrekken toestemming

Wanneer u toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens, heeft u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. Een eventuele intrekking van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de eerdere verwerkingen op basis daarvan.

 

Klacht indienen

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u bij ons terecht voor uw klachten. U kunt een mail sturen naar het emailadres info@kleinvaarwater.nl. Wij behandelen uw klacht zo snel mogelijk. Daarnaast is het uw goedrecht om een klacht in te dienen bij het toezichthoudende orgaan, autoriteit persoonsgegevens, van de privacywetgeving.

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk wordt geacht. Dit wordt in overeenstemming gedaan met de AVG en specifiek wettelijke bewaartermijnen met een dwingend karakter.  

 

Met welke derden delen wij uw persoonsgegevens?

Wij verstrekken uw gegevens niet voor commerciële doeleinden aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is. Het verstrekken van persoonsgegevens doen wij naar onder andere IT-leveranciers, incassobureaus, overheidsinstanties en financiële verwerkers. Deze opsomming is niet uitputtend. Met deze partijen hebben wij een verwerkersovereenkomst, zodat uw gegevens op dezelfde niveau worden beschermd.

 

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht om deze privacyverklaring aan te passen. De wijzigingen worden op de website geplaatst. Het is aan te raden om regelmatig op de website te kijken.

 

Buren, september 2020

Cookiebeleid

Cookie Statement

Uw privacy als gebruiker van onze website is van groot belang. Daarom informeren wij u graag omtrent het gebruik van cookies op deze website.

 

Wat zijn Cookies?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van de randapparatuur worden opgeslagen. De browser kan deze informatie bij een volgend bezoek aan de website terugsturen. De cookies die via deze website worden geplaatst kunnen uw randapparatuur of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen.

 

Welke cookies hanteert deze website en voor welk doel?

 

Functionele cookies:

Deze cookies zijn noodzakelijk om de door u verzochte dienst te kunnen leveren. Zo zorgen functionele cookies ervoor dat u na het inloggen op de website niet op elke pagina opnieuw hoeft in te loggen en onthouden deze functionele cookies de producten die u in het winkelwagentje plaatst en de op de website ingevulde (bestel)formulieren.

 

Zodra u de webbrowser sluit, worden deze cookies automatisch verwijderd.

 

Video

Om filmpjes te kunnen laten functioneren op onze website maken wij gebruik van YouTube of Vimeo.

 

Statistieken

Voor het verzamelen van webstatistieken over het gebruik en bezoek van de website, maakt deze website gebruik van Google Analytics. Google Analytics plaatst een permanente cookie op uw randapparatuur aan de hand waarvan uw gebruik van de website wordt geregistreerd. Deze gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan ons verstrekt. Wij verkrijgen op deze wijze inzicht in de wijze waarop de website wordt gebruikt en wij kunnen aan de hand van die gegevens zo nodig onze website of dienstverlening aanpassen.

 

Social Media

Op onze website wordt toegang geboden tot verschillende social media. Met behulp van deze zogenaamde social plug ins kunt u informatie op deze website met anderen delen, dan wel deze aanbevelen. Via de social plug ins worden door derde partijen cookies op uw randapparatuur geplaatst.

 

Cookies uitzetten/verwijderen

Het is mogelijk om het gebruik van cookies in uw browser uit te schakelen, zodat deze cookies niet geplaatst worden. Ook kunt u cookies die in het verleden in uw browser zijn geplaatst wissen. Via de volgende links kunt u vinden hoe u de instellingen van cookies in uw browser wijzigt en cookies in uw webbrowser kunt wissen:

 

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&answer=95647

Firefox: http://support.mozilla.org/nl/kb/Cookies

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/nl-NL/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9

 

U dient er wel rekening mee te houden dat het verwijderen van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde onderdelen van de website niet of niet goed meer werken.

 

Wijzigingen

Dit cookie statement kan ten allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen in dit cookie statement zullen via de website bekend worden gemaakt.

 

Vragen

Mocht u nog vragen hebben over dit cookie statement dan kunt u een e-mail sturen aan info@snakeware.nl. Verder kunt u aanvullende informatie over het gebruik van cookies onder meer vinden op de website van de Consumentenbond.

 

 

Laatst gewijzigd op 18-12-2012

Contact opnemen?

+31 (0)519 542110

info@strandhotelburenaanzee.nl

 

Strandhotel Buren aan Zee

Strandweg 85

9164 KA Buren Ameland