Strandhotel Buren aan Zee

Huisregels Strandhotel Buren aan Zee

Geldende regels tijdens een verblijf bij Strandhotel Buren aan Zee:

Geachte gast,

Hartelijk welkom in ons hotel. Om het verblijf voor iedereen zo aangenaam mogelijk te maken hebben wij een aantal huisregels. Wij vragen u deze regels te respecteren en te accepteren.
 

ALGEMENE REGELS

 • Alle aanwijzingen van medewerkers van het hotel, die verband houden met huisregels, dienen te worden opgevolgd.
 • Gedurende alle omstandigheden respecteren wij uw privacy, echter zijn wij wel bevoegd uw kamer te betreden in geval van ‘het niet naleven van ons huisreglement’.
 • Bij het inchecken dient een geldig legitimatiebewijs getoond te worden.
 • Gevonden voorwerpen dient u in te leveren bij de receptie
 • Het hotel is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw bezittingen.
 • De directie/de eigenaar van deze locatie en/of personen die voor het hotel werkzaam zijn kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.
 • Bij contante betalingen accepteren wij geen € 200,- of € 500,- biljetten.
   

HET IS VERBODEN OM:

 • Eigendommen van het hotel mee te nemen buiten het gebouw. Ook handdoeken mogen niet worden meegenomen naar b.v. het strand. Er zijn strandlakens te huur bij de receptie. Bij moedwillig beschadigen van eigendommen van het hotel kan men aansprakelijk gesteld worden voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.
 • Verdovende middelen te nuttigen, te gebruiken, te verhandelen of bij zich te hebben.
 • Overlast veroorzaken voor een ander o.a. middels harde muziek, onhebbelijk gedrag of door lawaai van welke aard dan ook.
 • Meerdere personen op de kamer dan het toegestane aantal
 • Te roken in het hotel. Strandhotel Buren aan Zee is een rookvrij hotel.
   

OVERTREDING HUISREGELS

 • Overtreding van enige huisregel kan onmiddellijk en zonder aanzien des persoons aan de politie worden gemeld. Daarnaast kan toegang tot het gebouw worden ontzegd.
 • In alle gevallen waarin dit regelement niet voorziet beslist de directie.
   

BRAND

 • Blijf in geval van brand kalm. Meld brand bij de receptie en/of sla de dichtstbijzijnde brandmelder in.
 • Verlaat bij een algemeen brandalarm direct het pand.
 • Gebruik bij brand in géén geval de lift.
 • Bel 112.

 

Wij wensen u een prettig en veilig verblijf toe.